Magyar InternetFigyelő
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVITÁLÓ

 

AZ ADOMÁNYOZÁS KULTÚRÁJA MAGYARORSZÁGON

hagyományteremtő országos szakmai konferencia

 

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai védnökségével, a Magyar Marketing Szövetség és a Magyar PR Szövetség, az APEH és az NCA Információs és Szolgáltató Kollégiumának támogatásával

2006. április 27.-én első alkalommal, hagyományteremtő céllal a Magyar Tudományos Akadémián kerül megrendezésre

„Az adományozás kultúrája Magyarországon” című országos, szakmai konferencia

 

A kérdéskörök, amelyeket az áprilisban rendezett konferencia körül jár hazánk aktuális és megoldásra váró felvetései:

Hol tart az adakozási hajlandóságunk és javítható-e az adományozási kultúra? Hogyan javítható az adakozók bizalma? Mire vagyunk érzékenyíthetők? Hogyan váltsanak a civilek hangnemet?

 

A négy éve – Dr. Lévai Katalin és Dr. Göncz Kinga miniszterek megtisztelő fővédnökségével, valamint Dr. Szili Katalin támogatásával - hagyományosan rendezett CivilKomP konferenciák folytatásaként ezúttal az adományozási kultúra helyzetét, fejlesztését, tudományos hátterét, a társadalmi célú kommunikáció hatékonyságának módjait vizsgáló, megvitató szakmai tanácskozást hívunk életre. Számos elismert hazai civil-, minisztériumi-, adóügyi- és kommunikációs szaktekintély vállalt előadói szerepet, szakmai szervezetek fogadták el a védnökséget, amellyel támogatják az "Adományozás kultúrája Magyarországon" címmel április végén rendezett szakmai konferencia megvalósulását, növelik eredményességét.

 

A rendezvény célja – erősítve a CivilKomP konferenciák törekvéseit - a szektorközi párbeszéd lehetőségének megteremtése a hazai nonprofit szervezetek, a civil ügyekért felelős kormányzat, a gazdasági szféra, a kommunikációs szakemberek és az adományozók között, valamint a társadalmi célú kommunikáció koordinációjának - benne a civilmarketingnek – erősítése, a hazai adományozási kultúra fejlesztése.

 

A CivilKomP konferenciák folytatásaként ezeket a területeket járja körül, a tavasszal rendezett hagyományteremtő országos szakmai konferencia, hiszen a társadalmi felelősségvállalás kérdéskörei napjaink aktuális, kiemelt fontosságú területei, amelynek ezúttal a tudományos kutatási hátterét, a feltárt eredményeket és követhető jó példákat is szeretnénk bemutatni, amelyhez méltó szakmai és tudományos környezetet teremtve választottuk helyszínül a Magyar Tudományos Akadémiát és az esemény fővédnökének felkértük Dr. Vizi E. Szilvesztert, az MTA elnökét. A konferencia szakmai védnöke Dr. Eötvös Pál, a MÚOSZ elnöke, aki személyes szerepvállalásával is megerősíti, hogy az újságírók fontos közvetítői a társadalmi felelősségvállalásról terjeszthető tudásnak, a hazai civil kezdeményezések megismertetésének, méltatásának. Ezóton is megköszönjük a januárban „Egyből Egyenlőbb” címmel tartott 1%-os munkakonferencia sikeres megrendezéséhez nyújtott  MÚOSZ támogatást. Az elhangzott előadások hanganyagát a www.civilkomp.hu oldalain elérhetővé tettük a konferencia szöveges összefoglalójánál.

 

PROGRAM ELŐZETES

Szakmai moderátor: Dr. Bódi György nonprofit szakértő

 

10.00 – 10.10         Köszöntő

10.10 – 10.30         A jótékonyság követei az újságírók. Szerepük és lehetőségeik az adományozási kultúra fejlődésében

Előadó: Dr. Eötvös Pál elnök Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a konferencia szakmai védnöke

10.30  – 10.50         Jótékonysági rendezvények EU szerte - bálok, séták, "összefogás" mozgalmak és hatásaik

Előadó: Dr. Lévai Katalin EP képviselő

10.50 – 11.10         A  „kisember” inkább ad? A jótékonykodás, adakozás társadalompolitikai, szociológiai háttere.

Tendenciák

Felkért előadó: Dr. Miszlivetz Ferenc szociológus MTA PTI

11.10  – 11.30         Az adományozás pszichológiája, lelkiismereti kérdések. Az adománykérés retorikája

Felkért előadó: Dr. Donáth László Aranyág elnöke

11.30  – 11.50         A civilmarketing fontos területe a forrásteremtés, a támogatók megnyerése. Az ösztönzés

marketing eszközei

Előadó: Dr. Hoffmann Istvánné prof. emeritus Corvinus Egyetem Marketing Tanszék

11.50 – 12.10         Szünet

12.10 – 12.30         Az adózás és adakozás. 10 év és a tendenciák az APEH tükrében

Előadó: Balázs Eszter főosztályvezető APEH

12.30   – 12.50        A támogatások gazda(g)sági kérdései. A modern mecénások támogatási, adakozási,

jótékonykodási szokásai, fejlődési irányok?

Felkért előadó: Mórocz János elnök Mecénás Klub

12.50 – 13.10         "Az önző én legyőzése." Az adakozás (reklám)pszichológiája

Előadó: Sas István médiaszakértő, reklámpszichológus

13.10 – 13.30         Az adományozás tömegkommunikációjának bemutatása konkrét példán keresztül

Előadó: Dr. Talyigás Katalin EU szakértő

13.30 – 14.00         Interaktív félóra – kérdések és hozzászólások

 

Terveink szerint a konferencia előadásait web-közvetítéssel is elérhetővé tesszük

A KONFERENCIÁT AZ NCA TÁMOGATJA, A RÉSZVÉTEL DÍJMENTES

 

A részvétel limitált, ezért az érkezés sorrendjében regisztráljuk a jelentkezéseket.

Jelentkezés folyamatos az inf@civilkomp.hu e-mailre

Érdeklődés: 30/910-1047 és 30/647-9030 további információk: www.civilkomp.hu