Magyar InternetFigyelő
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ADOMÁNYOZÁS KULTÚRÁJA MAGYARORSZÁGON országos szakmai konferencia az NCA támogatásával

2006. április 27. Budapest, MTA Nagyterme

 

Szakmai védnök: DR. EÖTVÖS PÁL a MÚOSZ elnöke

 

Hagyományteremtő országos szakmai konferenciára hívjuk a hazai és határon túli civil szervezetek képviselőit, a minisztériumok és önkormányzatok civil referenseit, a vállalkozások döntéshozóit, valamint a kommunikációs szakembereket és a média képviselőit

 

Az öt hónapig tartó 1%-os kampányidőszakban két újabb konferenciával nyújtunk szakmai segítséget a civil szervezetek hatékonyabb kampányaihoz. A fő cél, hogy növekedjék az adózók által rendelkezett 1%-os összeg, de azt is célként kell kitűzni és el kell érni, hogy az év másik felében is folytatódjék a jótékonysági, adakozási kedv. A hogyanról, az érzékenyítés módjáról szólnak rendezvényeink.

 

Januárban - a MÚOSZ Székházban - “Egyből egyenlőbb” címmel az 1%-os kampányok hatékonyságának növelése volt a téma, a fő kérdés az volt, hogyan szólíthatók meg az adózók? A résztvevőkkel közösen “Egyből kétszer ad” címmel “megalkottuk”, és használatra ajánljuk az 1%-os rendelkezés 5 pontba szedett, közérthető tudnivalóit.

 

ÁprilisbanAz adományozás kultúrája Magyarországon” címmel az adományozási kultúra tudományos háttere, fejlesztése a tanácskozás fő célja. A társadalmi felelősségvállalás kérdéskörei napjaink aktuális, kiemelt fontosságú területei, amelynek szociológiai hátterét, feltárt kutatási eredményeit is szeretnénk bemutatni, amelyhez méltó szakmai és tudományos környezetet teremtve, választottuk helyszínül a Magyar Tudományos Akadémiát. A fő kérdéskörök ez alkalommal: milyen egyéni és szervezeti szempontok ösztönzik adakozásra a gazdaság szereplőit? Mi az adománygyűjtés és a kéregetés között a különbség. Van-e kellő bizalom? Hol tart az adományozási kultúránk?

Konferenciaprogram

Szakmai moderátor: Dr. Bódi György nonprofit szakértő

10.00 - 10.10 Találjuk ki magunkat! Köszöntő: Dr. Hankiss Elemér szociológus MTA PTI (felkért előadó)

10.10 - 10.30 Az újságírók szerepe, az ismert médiasztárok lehetőségei az adományozási kultúra fejlődésében   Előadó: Dr. Eötvös Pál elnök Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a konferencia szakmai védnöke

10.30 - 10.50 Jótékonysági rendezvények EU szerte - bálok, séták, “összefogás” mozgalmak és hatásaik  Előadó: Dr. Lévai Katalin EP képviselő

10.50 - 11.10 “A kalmár, a herceg és a polgár” Az adományozás szociológiai háttere. Tendenciák  Előadó: Dr. Miszlivetz Ferenc szociológus MTA PTI, az Európa Tanulmányok Intézet igazgatója

11.10 - 11.30 Az adományozás pszichológiája, lelkiismereti kérdések. Az adománykérés retorikája  Felkért előadó: Dr. Donáth László Aranyág elnöke

11.30 - 11.50 A civilmarketing fontos területe a forrásteremtés, a támogatók megnyerése. Az ösztönzés marketing eszközei  Előadó: Dr. Hoffmann Istvánné prof. emeritus Corvinus Egyetem Marketing Tanszék

11.50 - 12.10 Szünet

12.10 - 12.40 Az adózás és adakozás. 10 év és a tendenciák az APEH tükrében Előadó: Balázs Eszter főosztályvezető APEH

12.40 - 13.00 A támogatások gazda(g)sági kérdései. A modern mecénások támogatási, adakozási, jótékonykodási szokásai, fejlődési irányok? Előadó: Mórocz János elnök Mecénás Klub

13.00 - 13.20 Az adományozás tömegkommunikációjának bemutatása konkrét példán keresztül  Előadó: Dr. Talyigás Katalin EU szakértő

13.20 - 13.40 11 jókedvű adományozási tipp, avagy mit tanulhatunk az egyházi szervezetektől? Előadó: Gosztonyi Géza szociológus, BSZF igazgatója

13.40 – 14.00 Interaktív félóra - kérdések és hozzászólások

Számítunk Önökre! A részvétel díjmentes

Jelentkezési határidó folyamatos, legkésőbb: április 20. Szándékukat jelezzék: info@civilkomp.hu e-mailcímen

A januári “Egyből egyenlőbb” konferencia hanganyaga és bővebb info: www.civilkomp.hu

 

Együttműködő partnerek: MÚOSZ Nonprofit Szakosztály, Magyar Marketing Szövetség Nonprofit Klub, APEH Adóügyi Főosztály, SANSZ, webSANSZ, Magyar PR Szövetség, Önszabályozó Reklámtestület, Magyar InternetFigyelő, Szociális Innováció Alapítvány

 

Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram